OBITUARY

Phan Tiến Đức ~ Pháp Danh : Hạnh Tấn

July 25, 1932March 28, 2021

Phan Tiến Đức ~ Pháp Danh : Hạnh Tấn, age 88, of Richmond, Texas passed away on Sunday, March 28, 2021. Phan Tiến Đức was born July 25, 1932.

A lễ cầu siêu, phát tang / buddhist chanting for Phan Tiến Đức will be held Friday, April 2, 2021 from 10:00 AM to 12:00 PM at Chapel of Eternal Peace at Forest Park, 2454 S Dairy Ashford, Houston, TX 77077. A thăm viếng / visitation will occur Friday, April 2, 2021 from 1:00 PM to 5:00 PM, 2454 S. Dairy Ashford, Houston, Texas 77077. A tụng kinh và cùng cơm / buddhist chanting will occur Friday, April 2, 2021 from 5:00 PM to 7:00 PM, 2454 S. Dairy Ashford, Houston, Texas 77077. A thăm viếng / visitation will occur Saturday, April 3, 2021 from 9:00 AM to 10:00 AM, 2454 S. Dairy Ashford, Houston, Texas 77077. A lễ di quan và a táng / funeral service will occur Saturday, April 3, 2021 from 10:00 AM to 11:30 AM, 2454 S Dairy Ashford, Houston, TX 77077. A a táng / burial will occur Saturday, April 3, 2021 at 12:00 PM at Forest Park Westheimer Cemetery, 12800 Westheimer Road, Houston, TX 77077.

Fond memories and expressions of sympathy may be shared at www.chapelofeternalpeace.com for the ~ Pháp Danh : Hạnh Tấn family.

Services

 • Lễ Cầu Siêu, Phát Tang / Buddhist Chanting

  Friday, April 2, 2021

  VIEW VIDEO

 • Thăm Viếng / Visitation

  Friday, April 2, 2021

 • Tụng Kinh và Cùng Cơm / Buddhist Chanting

  Friday, April 2, 2021

 • Thăm Viếng / Visitation

  Saturday, April 3, 2021

 • Lễ Di Quan và An Táng / Funeral Service

  Saturday, April 3, 2021

  VIEW VIDEO

 • An Táng / Burial

  Saturday, April 3, 2021

Memories

Phan Tiến Đức ~ Pháp Danh : Hạnh Tấn

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Quan Bui

March 31, 2021

Thành kính phân ưu và vô cùng thương tiếc khi hay tin ông Phan Tiến Đức, pháp danh Hạnh Tân đã lìa cõi trần ngày 28/3/2021.
Gia đình tôi chân thành chia buồn trước nỗi đau và sự mất mát lớn lao này đến cùng bà quả phụ Phan Tiến Đức và tang quyến.
Nguyện xin hương hồn Ông sớm về cõi vĩnh hằng. Cầu chúc Bà và tang quyến được bình an và vượt qua sự khó khăn này
- Gia đình ông bà Bùi Quận

Michelle Sonnier, LMSW

March 29, 2021

Our thoughts are with you and your family at your time of loss and reflection. May your sadness soon be replaced with only happy memories.

The Altus Hospice Staff

Thanh Nguyen

March 29, 2021

Rest In Peace. Ong ngoai!!

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY