OBITUARY

PHÊRÔ LÊ VAN DU

March 1, 1961October 24, 2018
Play Tribute Movie

Van Du Le, 57, of Houston, TX passed away October 24, 2018. He was born in Vietnam on March 1, 1961. He was married to Lilly Christina Le for 37 years. Van worked at Siemens for 12 years as a welder. An avid fan of the NFL, he loved watching football any day of the week. If you were to walk into his house, you would often see him sitting at the kitchen table watching videos of his favorite Vietnamese films, or having a beer and singing karaoke through the night. Aside from those activities, it gave him great joy to take his children out and share his life story with them. A man with great wit, Van was also reserved and hardworking. He was a man of patience generosity and acceptance. He dedicated his life to providing for his wife and family. Van left the world having touched many lives and leaving a lasting memory as a husband, father and friend. He is survived by Lilly Le, Sally Le, Joanna Meyer (Le), Christopher Le, and Lillianne Le.

In loving memory of Van Du Le VISITATION Wednesday, October 31, 2018 5:00 PM - 8:00 PM Thursday, November 1, 2018 5:00 PM - 8:00 PM FUNERAL SERVICE Friday, November 2, 2018 Family Funeral Service 6:30 AM - 8:00 AM Mass 8:30 AM - 9:30 AM Committal Service 10:00 AM - 11:00 AM LOCATIONS Visitation and Family Funeral Brookside Funeral Home - Champions | 3410 Cypress Creek Pkwy, Houston, TX 77068 Mass Our Lady of Lavang Church | 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086 Committal Service Earthman Resthaven Cemetery | 13102 North Fwy, Houston, TX 77060 (Garden of Grace, Section 27) Please have flowers delivered to Van Le at Brookside Funeral Home - Champions | 3410 Cypress Creek Pkwy, Houston, TX 77068.

Lê Van Du, 57 tuổi, cư ngụ tại Houston, TX tạ thế Ngày 24, Tháng 10, 2018. Ông sanh tại Việt Nam Ngày 1, Tháng 3, 1961. Kết hôn cùng bà Lilly Christina Lê được 37 năm. Ông Du làm thợ hàn tại Siemens được 12 năm. Rất đam mê môn bóng bầu dục NFL, ông say mê theo dõi bất cứ ngày nào trong tuần. Nếu ai có bước vào nhà ông sẽ tìm thấy ông hay ngồi tại bàn ăn trong bếp xem phim Việt Nam mà ông ưa thích, hoặc nhâm nhi chai bia và ca hát karaoke suốt đêm. Ngoài những sinh hoạt trên, ông rất lấy làm thích thú đưa các con đi chơi và chia sẽ vài mẫu chuyện đời với chúng. Là người đàn ông khôn ngoan, ông rất kính đáo và hăng say làm việc. Ông đồng thời rất kiên nhẫn, rộng lượng và khoan dung. Ông dành cả đời mình chu toàn đời sống cho vợ và gia đình. Ông giã từ cuộc đời để lại nhiều kỷ niệm trìu mến của một người chồng, người cha và người bạn. Ông lưu lại vợ Lilly Lê và các con Sally, Joanna, Christopher và Lillianne.

Vô cùng thương tiếc Van Du Le Thăm Viếng Thứ Tư, Ngày 31, Tháng 10, Năm 2018 5 giờ chiều- 8 giờ tối Thứ Năm, Ngày 1, Tháng 11, Năm 2018 5 giờ chiều- 8 giờ tối Nghi Thức Tang Lễ Thứ Sáu, Ngày 2, Tháng 11, Năm 2018 Lễ Phát Tang Gia Đình 6:30 giờ sáng- 8:00 giờ sáng Thánh Lễ 8:30 giờ sáng- 9:30 giờ sáng Lễ An Táng 10:00 giờ sáng- 11:00 giờ sáng Địa Điểm Thăm Viếng Và Tang Gia Brookside Funeral Home - Champions | 3410 Cypress Creek Pkwy, Houston, TX 77068 Thánh Lễ Our Lady of Lavang Church | 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086 Lễ An Táng Earthman Resthaven Cemetery | 13102 North Fwy, Houston, TX 77060 (Garden of Grace, Section 27)

Services

  • Visitation Wednesday, October 31, 2018
  • Visitation Thursday, November 1, 2018
  • Funeral Service Friday, November 2, 2018
  • Committal Service Friday, November 2, 2018
REMEMBERING

PHÊRÔ LÊ VAN DU

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY