OBITUARY

Quang Huynh

December 7, 1972September 15, 2022
Obituary of Quang Huynh
In the faith of our Father, the risen Christ, it is with great sadness we announce to our church fathers, priests, family members near and far, dear friends, and the entire community of the Incarnate Word Catholic Church, the passing of our beloved son, husband, father and brother, Quang Huynh. CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo cùng quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thông gia, quý thân bằng quyến thuộc, cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa sự ra đi của con, chồng, cha, anh,và em của chúng con. PHÊRÔ HUỲNH CHÍ QUANG December 7th 1972 – September 15th, 2022 Sinh ngày 7 tháng 12 năm 1972 tại Pleiku, Việt Nam Tạ thế ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Sugarland, Texas Hưởng Dương 49 tuổi. SCHEDULE FOR VISITATION AND FUNERAL MASS CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG Friday, September 30th, 2022 Garden Oaks Funeral Home Grand Chapel 13430 Bellaire Blvd, Houston, TX 77083 Visitation - Thăm viếng và cầu nguyện 02:00 PM - 06:00 PM Funeral Ritual and Blessing - Nghi thức phát tang và làm phép xác 06:00 PM - 08:00 PM Saturday, October 1st, 2022 Funeral Mass at Christ The Incarnate Word Catholic Church 8503 S. Kirkwood Rd, Houston, TX 77099 Thánh lễ an táng tại nhà thờ Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể 07:00 AM - 08:00 AM Witness Cremation at Garden Oaks Crematory Hoả táng tại Garden Oaks Crematory 9:30 AM We look to you benevolent lord, to please save our beloved Phero’s soul Vì danh Chúa nhân từ xin thương cứu vớt linh hồn Phêrô Please accept our sincere appreciation -Tang Gia Ðồng Kính Báo Parents of Quang Huynh/Thân phụ mẫu: Ông bà Huỳnh Văn Hiếu Parents of Thoa Huynh/Thân nhạc mẫu: Ông bà Huỳnh Ngô Spouse/Vợ: Huynh Anh Thoa Eldest son/Trưởng Nam: Huynh Francis Eldest daughter/Thu Nữ: Huynh Kylie And all of our brothers and sisters from both families/Cùng toàn thể anh chị em nội ngoại Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu.

Show your support

Past Services

Friday, September 30, 2022

Visitation

Saturday, October 01, 2022

Funeral Mass

Saturday, October 01, 2022

Witness Cremation