OBITUARY

Bau Thi Trinh

December 31, 1920May 24, 2018
Play Tribute Movie

Maria imelda Trịnh Thị Báu

Là Mẹ, Bà, Bà Cố, Chị của 11 em, và Dì

Cả cuộc đời, Bà quên mình để chăm sóc cho người khác. Đầu tiên cho các em, sau đó chồng, con, các cháu,chắt , và tất cả mọi người sống quanh Bà Tất cả sē mãi thương nhớ Bà

Ngay cả khi Bà không còn nhớ nhiều, Bà vẫn nhớ đến cầu nguyện. Cầu xin linh hồn Bà Maria được nghỉ yên trong Thiên Chúa yêu thương của chúng ta.

Services

  • Visitation Monday, May 28, 2018
  • Funeral Service Tuesday, May 29, 2018
REMEMBERING

Bau Thi Trinh

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY