×

Chapel Hill Funeral Home & Memorial Gardens

8701 Northwest Expressway, Oklahoma City, OK

OBITUARY

Binh P. Luu

November 21, 1953August 9, 2019
Play Tribute Movie

CÁO PHÓ GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN BÀ: LƯU PHỤNG BÌNH

Sinh ngày: 19/11/1953 Quê quán: Quảng Đông – Trung Quốc Đã mãn phần ngày: 09/08/2019 ( nhăm ngày 09/07/2019) Tại: OKLAHOMA. USA

HƯỞNG THỌ 66 TUỔI Linh cửu hiện quàn tại: Chapel Hill Funeral Home 8701 Northwest Expy. Oklahoma City, OK73162 Thăm viếng : Thứ Năm, ngày 15/08/2019 từ 8AM – 12PM

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO Chồng : Tiêu Hán Đình Con : Tiêu Gia Văn Con dâu : Nguyễn Hồng Ngọc Cháu nội : Tiêu Hạnh Lâm Chị gái : Lưu Phụng Kiều Em trai : Lưu Phú Lương cùng vợ và các cháu Em trai : Lưu Phú Cơ cùng vợ và các cháu Em gái : Lưu Phụng Kiên cùng chồng Em gái : Lưu Phụng Chi cùng chồng và các cháu Em gái : Lưu Phụng Minh cùng chồng

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU Điện thoại tang gia: 405-413-8106 A. Văn (Trong lúc tang gia bối rối có nhiều điều sơ xuất xin quý vị niệm tình lượng thứ)

Services

  • Prayer Service Wednesday, August 14, 2019
  • Prayer Service Wednesday, August 14, 2019
  • Funeral Service Thursday, August 15, 2019

Memories

Binh P. Luu

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY