×

Peek Funeral Home

7801 Bolsa Ave, Westminster, CA

OBITUARY

Phu Van Do

January 10, 1928June 2, 2019

Phu Van Do was born on January 10, 1928 and passed away on June 2, 2019.

Services

  • Prayer Service - Le Nhap Quan - Phat Tang -Chapel #1 Saturday, June 15, 2019
  • Visitation - Tham Vieng - Chapel #1 Saturday, June 15, 2019
  • Visitation - Tham Vieng -Chapel #1 Sunday, June 16, 2019
  • Funeral Service - Le Di Quan - Hoa Tang - Chapel #1 Sunday, June 16, 2019

Memories

Phu Van Do

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Thu Cao

June 6, 2019

Chúng con , Thư và Trực, anh chị của Tuân, xin chia buồn cùng Bác gái , các anh chị, và Hồng. Chúng con cầu nguyện cho hương linh của Bác Trai đựợc siêu thoát ở cõi vĩnh hằng và mong Bác gái cùng gia đình sớm đựợc bình yên. Con vẫn giữ kỷ niệm về bữa cơm canh dưa cải nấu với sườn non rất ngon mà Bác trai đãi con và Mẹ khi đến thăm 2 bác.

Kính,

Thư và Trực.

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY