IN THE CARE OF

×

Peek Funeral Home

OBITUARY

Thuong Van Dang

October 6, 1936March 9, 2021

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và bạn hữu xa gần Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là: Ông Đặng Văn Thương - Pháp Danh Chân Diệu Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1936 tại Gia Định - Sài Gòn Tạ thế ngày 09 tháng 03 năm 2021 tại Garden Grove, California Hưởng Thọ 85 tuổi

Nguyên Giáo Sư Trường Trung Học Phan Thanh Giản - Cần Thơ - 1968-1970 Nguyên Giáo Sư Trường Trung Học Bình Chánh - Sài Gòn – 1971-1972 Nguyên Giáo Sư Trường Trung Hoc Nguyễn Duy Khang - Gia Định - Sài Gòn – 1972-1975 Nguyên Giáo Sư Trường Trung Hoc Nguyễn Bá Tòng - Gia Định - Sài Gòn – 1972-1975 Nguyên Giáo Sư Trường Trung Hoc Thánh Liêm - Hóc Môn – 1971-1975 Nguyên Giáo Sư Trường Trung Hoc Thánh Minh - Hóc Môn – 1971-1975 Nguyên Giáo Sư Trường Trung Hoc Nguyễn Thượng Hiền - Tân Bình - Sài Gòn – 1972-1975 Nguyên Sĩ Quan Quân Số Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung – 1962-1967 Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức - Khóa 14 - 1961 Định cư tại Hoa Kỳ Diện HO #16 - 1993 Chương Trình Tang Lễ Tang Lễ Được tổ Chức Tại Peek Funeral Home - Phòng Số 5 Thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021 Lễ Phat Tang, Cầu Siêu : 10:00 am - 12:00 pm Nghi Thức Phủ Cờ Việt Nam Cộng Hòa : 12:00 am - 01:00 pm Thăm viếng : 01:00 pm - 07:00 pm Chủ Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 Thăm viếng : 09:00 am - 01:00 pm Lễ Truy Điệu - Trao Cờ VNCH - Di Quan - An Táng @ 01:00 pm Linh Cữu Được An Táng @ 3:00pm Tại Wesminster Memorial Park 7801 Bolsa Ave Westminster, CA 92683 Bà Quả Phụ Đỗ Minh Nguyệt cùng các con cháu Trưởng Nữ Đặng Minh Trang và các cháu Trưởng nam Đặng Minh Tuấn, vợ và các cháu Thứ nam Đặng Minh Triết, vợ và các cháu Thứ nữ Đặng Minh Thư, chồng và cháu Út nam Đặng Phong Dinh, vợ và cháu Út nữ Đặng Minh Thi và fiancé

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang - Xin Miễn Phúng Điếu Tang Gia Đồng Kính Báo

Liên lạc với Tang Quyến: Minh Thi: (714) 878-3684 - Minh Trang: (714) 786-9060.

Services

 • Le Phat Tang - Cau Sieu - Chapel #5

  Saturday, April 10, 2021

 • Tham Vieng - Chapel #5

  Saturday, April 10, 2021

 • Tham Vieng - Chapel #5

  Sunday, April 11, 2021

 • Le Di An - An Tang - Chapel #5

  Sunday, April 11, 2021

Memories

Thuong Van Dang

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY