×

Brookside Funeral Home-Cypress Creek

9149 Highway 6 North, Houston, TX

OBITUARIO

NGUYỄN VĂN BẢY

25 diciembre , 192529 mayo , 2016
Vea el vídeo tributo

CHƯƠNG TRÌNH LỄ NHẬP QUAN & PHÁT TANG

Thứ Năm, ngày 02/06/2016 (tức ngày 27/04/ Bính Thân) 10:00am - 10:30am: Nhập Mạch & Tụng kinh Cầu siêu 10:30am - 11:00am: Phát Tang & Cúng cơm Hương linh 11:00am - 5:00pm: Thăm viếng 5:00pm - 6:00pm: Tụng Kinh Cầu siêu 6:00pm - 8:00pm: Thăm viếng

Thứ Sáu, ngày 03/06/2016 (tức ngày 28/04/ Bính Thân) 10:00am - 10:30am: Tụng kinh Cầu siêu 10:30am - 11:00am: Cúng cơm Hương linh 11:00am - 5:00pm: Thăm viếng 5:00pm - 6:00pm: Tụng Kinh Cầu siêu 6:00pm - 8:00pm: Thăm viếng

LỄ DI QUAN & HỎA TÁNG

Thứ Bảy, ngày 04/06/2016 (tức ngày 29/04/ Bính Thân) 9:30am - 10:00am: Tụng kinh Cầu siêu 10:00am - 10:30am: Cúng cơm Hương linh 11:00am - 12:00pm: Di quan & Hỏa táng

Servicios

  • Visitation jueves, 2 junio , 2016
  • Visitation viernes, 3 junio , 2016
  • Funeral Service sábado, 4 junio , 2016

Recuerdos

NGUYỄN VĂN BẢY

¿TIENE UN RECUERDO O UNA CONDOLENCIA QUE AÑADIR?

AÑADIR UN RECUERDO
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA