×

Peek Funeral Home

7801 Bolsa Ave, Westminster, CA

OBITUARIO

Phu Van Do

10 enero , 19282 junio , 2019

Phu Van Do nació el 10 enero , 1928 y falleció el 2 junio , 2019.

Servicios

  • Prayer Service - Le Nhap Quan - Phat Tang -Chapel #1 sábado, 15 junio , 2019
  • Visitation - Tham Vieng - Chapel #1 sábado, 15 junio , 2019
  • Visitation - Tham Vieng -Chapel #1 domingo, 16 junio , 2019
  • Funeral Service - Le Di Quan - Hoa Tang - Chapel #1 domingo, 16 junio , 2019

Recuerdos

Phu Van Do

¿TIENE UN RECUERDO O UNA CONDOLENCIA QUE AÑADIR?

AÑADIR UN RECUERDO
Thu Cao

6 junio , 2019

Chúng con , Thư và Trực, anh chị của Tuân, xin chia buồn cùng Bác gái , các anh chị, và Hồng. Chúng con cầu nguyện cho hương linh của Bác Trai đựợc siêu thoát ở cõi vĩnh hằng và mong Bác gái cùng gia đình sớm đựợc bình yên. Con vẫn giữ kỷ niệm về bữa cơm canh dưa cải nấu với sườn non rất ngon mà Bác trai đãi con và Mẹ khi đến thăm 2 bác.

Kính,

Thư và Trực.

DE LA FAMILIA
DE LA FAMILIA