AVIS DE DÉCÈS

Van Kim Thi Le

27 novembre 197925 octobre 2020

Vân sống ở Việt Nam với mẹ đến năm 15 tuổi khi cô và mẹ đoàn tụ với Ba ở Canada năm 1994.

Lập gia đình năm 2007 với anh Vũ Thanh Hoàng và sinh được 2 cháu trai, Jayden 8 tuổi và Noah 4 tuổi. Có để lại Ba, Mẹ, và hai em Nicky và Tiffany.

Vân là một người con gái đẹp người cũng như tính nét, tốt bụng, biết thương người, và luôn luôn lỗ nghĩ đến người khác.

Xin cầu cho Linh Hồn Maria Lê Thị Kim Vân.

ENVOYEZ VOS
CONDOLÉANCES
recevoir
des avis

Services

  • Visitation

    vendredi, 30 octobre , 2020

recevoir
des avis
Démontrer
votre soutien

Souvenirs

Van Kim Thi Le

VOUS AVEZ UN SOUVENIR OU DES CONDOLÉANCES À AJOUTER?

ENVOYEZ CONDOLEANCES
DE LA FAMILLE
DE LA FAMILLE