On behalf of the Shawula Family, we want to say Thank-You for visiting this web site honoring Our Mother, Nancy Joan Shawula. She was an amazing woman, full of unconditional love. Everyone that knew h...
OBITUARY

Mrs. Nancy Joan (Westphal) Shawula

May 10, 1933March 31, 2021
Play Tribute Movie

Nancy Joan (Westphal) Shawula passed away March 31, 2021 at the age of 87. She was born in Pittsburgh, Pa. She was a basketball star at St Casimirs High School in the southside of Pittsburgh. She met Adam Shawula, married and traveled west to Anaheim Ca and gave up a career life. Adam and Nancy bought a house and had five children. Adam, Eric, Jonathan, Marc and Laurine. Nancy was a homemaker who liked to play bingo and worked part time. She volunteered for various groups including her church St Philip Benizi. She had a large group of friends. Her biggest cause was her pro-life position. She is survived by Adam, Eric and Marc and six grandchildren, and six great grandchildren.

Funeral services will be held at St. Philip Benizi Church on Friday April 30, 2021 at 10 a.m. Burial will take place after mass at Holy Sepulcher Cemetery. She will be laid to rest next to her late husband Adam.

  • FAMILY

  • 3 Sons: Adam, Eric and Marc
    6 grandchildrenand 6great grandchildren

Services

  • Funeral Mass

    Friday, April 30, 2021

Memories

Mrs. Nancy Joan (Westphal) Shawula

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Joie Cavolo

April 27, 2021

Joan Shawula was a wonderful woman who opened her home to all family and friends. She loved to visit and play games and enjoyed kids of all ages. She was always willing to lend an ear or a helping hand. I loved her smile and her laugh. Her home was gathering place and I have wonderful memories there. She will be greatly missed by all who knew her. Rest In Peace Mrs. Joan Shawula.

FROM THE FAMILY

Nancy's first Communion-1940

FROM THE FAMILY

Very young Nancy

FROM THE FAMILY

Young and Beautiful.

FROM THE FAMILY

She grew up at 105 S. 22nd St., Pittsburgh

FROM THE FAMILY

St. Casimir's Church

FROM THE FAMILY

Ormsby where she played basketball.

FROM THE FAMILY

Posing with friend Mary Lou Clark. MaryLou married Nancy's brother Skip.

FROM THE FAMILY

Posing on Vacation.

FROM THE FAMILY

Dating Adam Shawula

FROM THE FAMILY

Nancy's first Communion-1940

FROM THE FAMILY

Very young Nancy

FROM THE FAMILY

Young and Beautiful.

FROM THE FAMILY

She grew up at 105 S. 22nd St., Pittsburgh

FROM THE FAMILY

St. Casimir's Church

FROM THE FAMILY

Ormsby where she played basketball.

FROM THE FAMILY

Posing with friend Mary Lou Clark. MaryLou married Nancy's brother Skip.

FROM THE FAMILY

Posing on Vacation.

FROM THE FAMILY

Dating Adam Shawula

FROM THE FAMILY

Adam and Nancy on Wedding Day 5/4/1957

Biography

Nancy Joan Shawula was born on May 10, 1933 in Pittsburgh, Pennsylvania To Howard and Monica Westphal. She was born at home and her Mother held her for an hour waiting for the doctor to come to cut the umbilical cord. She was very smart and very athletic as well. She attended 12 years of Parochial School, attending Saint Casimir's School and Church in Pittsburgh. She spoke fluent English as well as Lithuanian. She played basketball at Ormsby Recreation Center located on the South Side of Pittsburgh. She worked at the local Public Library, Harris Pump Company, and Westinghouse Corporation. She 2 siblings, an older Brother 'Skip', and a younger Sister (10 years younger) Patty. The 3 of them lived with Mom ( Monica ), Dad (Howard) and their Grandmother ( Madelena Takazaskas). She met Adam Shawula in 1955. Their 1st date was on Valentine's Day She became Nancy Joan Shawula in 1957 and gave birth to her son Adam that same year. In 1959, Adam took his new Family and moved to Anaheim, California. In November of that same year, Nancy gave birth to a beautiful Boy named Eric. She would have 3 more children. Jonathan was born in 1960 but passed away 22 days after birth. In 1962, another son Marc entered this world and finally a Daughter, Laurine was born in 1963. Nancy and Adam were devoted Parents. They all lived on Gilbert Street in Anaheim, California.

Nancy loved to spend time with her children and the man she was married to for 48 years. Adam passed away in 2005. She joked that that she married Adam for love and the only way she would remarry was for money. She loved playing Bingo, taking her kids places, and was one of the best cooks ever. One great memory is when she took all her kids on a train to Los Angeles to see the Santa Claus Christmas parade in Hollywood. We did this 5 or 6 years in a row. After her Sister Patty moved to California, they would take us kids ( Patty had 2 kids ) everywhere. Disneyland, Baseball games, the beach, the mountains, everywhere. My Dad and Mom took us on vacations such as The Grand Canyon, San Francisco, Zion National Park, Yosemite, Las Vegas, San Diego and trips to Pittsburgh to visit Family. She had a lot of friends and loved going on chartered bus trips to casinos. She loved playing Keno. In addition to up keeping a house, she was also active politically. She was an avid 'Pro Life' member. She was firm but not strict raising us kids. You never wanted her to get the 'pancake turner' when there weren't pancakes to turn. And you would never tell her that you were bored or you would have a mop or scrub brush in your hand so fast. She would say, " Bored? There's floors in this house that needs to be scrubbed".

The one thing I will miss more than anything was the countless stories that she told about her growing up in Pittsburgh. They all seemed to teach you a lesson, be grateful for what you had or learn about Our Family history. Nancy was very loving, generous, and spiritual. She gave 100% in everything she did.

I will now write this story in Lithuanian.
Nancy Joan Shawula gimė 1933 m. Gegužės 10 d. Pitsburge (Pensilvanija, Howardas ir Monica Westphal). Ji gimė namuose, o mama valandą laikė ją laukdama, kol ateis gydytojas nukirpti virkštelę. Ji taip pat buvo labai protinga ir labai sportiška. Ji lankė 12 metų parapijinės mokyklos, lankė Šventojo Kazimiero mokyklą ir bažnyčią Pitsburge. Ji laisvai kalbėjo angliškai ir lietuviškai. Ji žaidė krepšinį Ormsby poilsio centre, esančiame Pitsburgo pietinėje pusėje. Ji dirbo vietinėje viešojoje bibliotekoje, „Harris Pump Company“ ir „Westinghouse Corporation“. Ji 2 broliai ir seserys, vyresnis brolis „Skip“ ir jaunesnė sesuo (10 metų jaunesnė) Patty. 3 iš jų gyveno su mama (Monica), tėčiu (Howard) ir močiute (Madelena Takazaskas). Ji susitiko su Adamu Shawula 1955 m. Pirmoji jų diena buvo Valentino diena. 1957 m. Ji tapo Nancy Joan Shawula ir tais pačiais metais pagimdė sūnų Adamą. 1959 m. Adomas paėmė savo naują šeimą ir persikėlė į Anaheimą, Kalifornijoje. Tų pačių metų lapkritį Nancy pagimdė gražų berniuką, vardu Erikas. Ji turėtų dar 3 vaikus. Jonathanas gimė 1960 m., Bet mirė praėjus 22 dienoms po gimimo. 1962 m. Į šį pasaulį atėjo dar vienas sūnus Marcas ir pagaliau dukra Laurine gimė 1963 m. Nancy ir Adomas buvo atsidavę tėvai. Jie visi gyveno Gilbert gatvėje Anaheime, Kalifornijoje.

Nancy mėgo leisti laiką su vaikais ir vyru, su kuriuo ji buvo ištekėjusi 48 metus. Adomas mirė 2005 m. Ji pajuokavo, kad ištekėjo už Adomo dėl meilės ir vienintelis būdas ištekėti buvo tik dėl pinigų. Ji mėgo žaisti „Bingo“, užimti savo vaikus ir buvo viena geriausių visų laikų virėjų. Puikus prisiminimas - kai ji visus vaikus išvežė į traukinį į Los Andželą pamatyti Kalėdų senelio Kalėdų paradą Holivude. Mes tai darėme 5 ar 6 metus iš eilės. Po to, kai jos sesuo Patty persikėlė į Kaliforniją, jie visur mus (Patty turėjo 2 vaikus). Disneilendas, beisbolo žaidimai, paplūdimys, kalnai ir visur. Mano tėtis ir mama pasiėmė mus į tokias atostogas kaip Didysis kanjonas, San Franciskas, Ziono nacionalinis parkas, Josemitas, Las Vegasas, San Diegas ir keliones į Pitsburgą aplankyti šeimos. Ji turėjo daug draugų ir mėgo vykti užsakomaisiais autobusais į kazino. Ji mėgo žaisti „Keno“. Be to, kad išlaikė namą, ji taip pat buvo aktyvi politiškai. Ji buvo aistringa „Pro Life“ narė. Ji buvo tvirta, bet ne griežtai auginanti mus, vaikus. Niekada nenorėjote, kad ji gautų „blynų tekintoją“, kai nebuvo blynų, kuriuos paversti. Niekada nepasakysi, kad tau nuobodu, ar taip greitai rankoje turėsi šluotelę ar šveitimo šepetėlį. Ji pasakytų: "Nuobodu? Šiame name yra grindys, kurias reikia šveisti".

Vieno dalyko, kurio man labiausiai trūks, buvo begalė istorijų, kurias ji pasakojo apie augančią Pitsburge. Atrodė, kad jie visi jums išmoko pamoką, buvo dėkingi už tai, ką turėjote ar sužinojote apie mūsų šeimos istoriją. Nancy buvo labai mylinti, dosni ir dvasinga. Ji atidavė 100% visko, ką darė. Dabar parašysiu šią istoriją lietuviškai.