OBITUARY

Jimmy Dale Hardy Jr.

October 27, 1991June 18, 2019
Play Tribute Movie

Jimmy Dale Hardy was born on October 27, 1991 and passed away on June 18, 2019.

Services

No services are scheduled at this time. Receive a notification when services are updated.

Memories

Jimmy Dale Hardy Jr.

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
KimAnh H

June 7, 2019

Sự mất mát của một người thân yêu có thể rất khó khăn nhưng may mắn là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta hứa hẹn với chúng ta rằng chúng ta sẽ sớm được gặp lại những người thân yêu của mình một lần nữa. Bạn có thể tìm thấy sự thoải mái trong câu thánh thư này: "Từ sức mạnh của Ngôi mộ tôi sẽ chuộc chúng; Từ cái chết, tôi sẽ phục hồi chúng." Ô-sê 13:14

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY