OBITUARY

Khanh Thi Ho

July 6, 1942May 22, 2020
Play Tribute Movie

Cáo Phó:

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng bà con quyền thuốc và bang hữu xa gần.

Chỉ, di của chúng tôi là: Bà Hồ Thị Khanh

Sinh ngày 6 tháng 7 năm 1942 tại Cần Được, Long An. Đảo từ trần vào lúc 10:30 sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020 tại Grady Hospital, Atlanta, GA, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 79 tuổi.

Chương trình lễ tang

Lễ nhập quan: 8:00 sáng ngày 25 tháng 5 năm 2020

Thăm viếng: 9:00 sang - 6:00 chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020

Thăm viếng: 9:00 sang - 6:00 chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020

Lễ Di Quan và Hóa Tháng: 8:30 sang ngày 27 tháng 5 năm 2020

Trong lúc tang gia bổi rổi, nếu có điều sai sót xin niệm tinh tha thứ. Tang gia đổng kình báo.

Whitley-Garner at Rosehaven Funeral Home & Cemetery 8640 Rose Avenue Douglasville, GA 30134

Services

25 May

Lễ nhập quan

8:00 am

Whitley-Garner at Rosehaven

8640 Rose Avenue
Douglasville, Georgia 30134

25 May

Thăm viếng

9:00 am - 6:00 pm

Whitley-Garner at Rosehaven

8640 Rose Avenue
Douglasville, Georgia 30134

26 May

Thăm viếng

9:00 am - 6:00 pm

Whitley-Garner at Rosehaven

8640 Rose Avenue
Douglasville, Georgia 30134

27 May

Lễ Di Quan và Hóa Tháng

8:30 am

 

Memories

Khanh Thi Ho

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Debra Mayfield

May 24, 2020

The staff of Whitley-Garner at Rosehaven Funeral Home and Memorial Park would like to extend our most sincere condolence to the Ho Family. We would like to thank you for entrusting the care of your loved one into our hands. Please remember you are not alone and we will always be here for you.

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Learn more about the Ho name

VISIT ANCESTRY.COM