OBITUARY

Paul Nguyen

February 9, 1963April 7, 2018

CÁO PHÓ

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Chồng, Cha của chúng tôi là:

Linh hồn: Augustino: Paul Nguyễn

Sinh ngày: 02/09/1963

Tạ thế ngày: Thứ Bảy, 04/07/2018.

Tức ngày: 22/02 Âm Lịch

Tại: Virginia, Hoa Kỳ

Linh cửu được quàn tại:

NATIONAL FUNERAL HOME

7482 Lee Highway Falls Church, Virginia 22042

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Sáu: Ngày 04/20/2018

Từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối

Nghi thức phát tang và cầu nguyện

Thăm viếng

Thứ Bảy: Ngày 04/21/2018

Lễ di quan: 8 giờ sáng

Tại nhà thờ:

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

915 S Wakefield St, Arlington, VA 22204

Thánh lễ an táng lúc 9 giờ sáng

Sau đó hỏa táng tại địa chỉ:

NATIONAL FUNERAL HOME

7482 Lee Highway Falls Church, Virginia 22042

Tang Gia Đồng Kính Báo

Trong lúc tổ chức tang lễ có điều gì sơ xuất xin quý vị niệm tình tha thứ.

Services

  • Visitation Friday, April 20, 2018
  • Funeral Service Saturday, April 21, 2018
  • Witness Cremation Saturday, April 21, 2018
REMEMBERING

Paul Nguyen

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Thomas & Libby Widgeon

April 13, 2018

Sorry For Your Loss!

FROM THE FAMILY