×

Shannon Rose Hill Funeral Chapel & Cemetery

7301 East Lancaster, Fort Worth, TX

OBITUARY

Ly Thi Nguyen

January 1, 1927December 1, 2019

Ly Thi Nguyen was born on January 1, 1927 and passed away on December 1, 2019.

Services

  • Visitation Thursday, December 5, 2019
  • Visitation Friday, December 6, 2019
  • Funeral Mass Saturday, December 7, 2019
  • Committal Service Saturday, December 7, 2019

Memories

Ly Thi Nguyen

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Cha Daokim Nguyen

December 3, 2019

Cha xin chia buồn với đại gia đình tang quyến về sự mất mát của người Mẹ người Bà thân yêu.
Bà Rosa Maria đã là một mẫu gương đầy tình thương yêu trong cuộc đời dương thế này, giờ đây xin cho Mẹ, cho Bà, được mau hưởng Tình Yêu trọn vẹn trong Nước Chúa.
Kính mến,
Dao-Kim