×

Chapel of Eternal Peace at Forest Park

2454 S Dairy Ashford, Houston, TX

OBITUARY

Bà Mai Thị Huệ ~ Pháp Danh: Diệu Trí

March 30, 1957September 6, 2020
Play Tribute Movie

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con thân bằng quyến thuộc cùng chư thân hữu xa gần: Chị Vợ Mẹ Bà nội của chúng con là: Hương Linh Phật tủ: Mai Thị Huệ Pháp Danh: Diệu Trí

Sanh ngày 30 tháng 3 năm 1957 tại Bình Định Việt Nam Tạ thế ngày 6 tháng 9 năm 2020 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ ( nhằm hủ Nhật ngày 19 tháng 7 năm - Canh Tý ) Hưởng thọ 64 tuổi

Tang Lễ Thực Hiên Tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu 2454 S. Dairy Ashford, Houston, TX 77077 Tel. 281-531-8180

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020 - Lúc 2 giờ chiều: Lễ Nhập Liệm - Thọ Tang. - Thăm viếng từ 2 chiều đến 7 giờ tối.

Thừ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020 - Lúc 7:30 sang: Lễ Di Quan - An Táng tại nghĩa trang Forest Park Westheiner ( Vĩnh Cửu ) Sau đó thỉnh Linh Vị về thờ tại TTPG-Chùa Việt Nam.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, cung thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu nhất tâm trợ duyên cầu nguyện cho hương linh: Mai Thị Huệ pháp danh: Diệu Trí vãng sanh về Tịnh Độ. Trong hoàn cảnh dịch bệnh lây lan, hạn chế việc tụ tập đông người, quý bà con thân hữu không đến nhà quàn tham đự được thì ở nhà hướng tâm cầu nguyện cho Hương Linh là quý lắm rồi.

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang - Xin Miễn Phúng Điếu

Services

  • Thăm Viếng / Visitation

    Friday, September 11, 2020

  • Lễ Cầu Siêu, Di Quan và An Táng / Funeral Service

    Saturday, September 12, 2020

  • An Táng / Burial

    Saturday, September 12, 2020

Memories

Bà Mai Thị Huệ ~ Pháp Danh: Diệu Trí

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Learn more about the Diệu Trí name

VISIT ANCESTRY.COM