×

Chapel of Eternal Peace at Forest Park

2454 S Dairy Ashford, Houston, TX

OBITUARY

Hai Quang Tran

November 15, 1947July 20, 2020

Cảm Tạ

Toàn thể tang quyến xin chân thành cám ơn Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, Quý ban hộ niệm và toàn thể Quý quan khách, thân hữu gần xa đã đến thăm viếng, phân ưu, gởi vòng hoa, chia buồn và tham dự Tang Lễ tiễn đưa Người Thân của gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ xuất, kính xin Quý vị niệm tình tha thứ.

Our family would like to express our sincere gratitude for your support during this difficult time.

Services

  • Thăm Viếng - Visitation

    Wednesday, July 29, 2020

  • Thăm Viếng - Visitation

    Thursday, July 30, 2020

  • Lễ Cầu Siêu, Di Quan, và Hỏa Táng - Funeral Service

    Friday, July 31, 2020

Memories and condolences

Bring comfort and tell the story of your loved one’s lifetime. Leave a memory, tell a favorite story or share a kind word or condolence.

receive updates

when friends and family add new memories

tips

for sharing memories and condolences

Learn more about the Tran name

VISIT ANCESTRY.COM