OBITUARY

Hoa Thi Truong

December 30, 1947March 12, 2019
Play Tribute Movie

Hoa Thi Truong was born on December 30, 1947 and passed away on March 12, 2019.

Services

  • Rosary Service Thursday, March 21, 2019
  • Rosary Service Friday, March 22, 2019
  • Funeral Service Saturday, March 23, 2019
  • Committal Service Saturday, March 23, 2019
REMEMBERING

Hoa Thi Truong

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Kimanh H

March 16, 2019

Sự mất mát của một người thân yêu có thể rất khó khăn nhưng may mắn là Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta hứa hẹn với chúng ta rằng chúng ta sẽ sớm được gặp lại những người thân yêu của mình một lần nữa. Bạn có thể tìm thấy sự thoải mái trong câu thánh thư này: "Từ sức mạnh của Ngôi mộ tôi sẽ chuộc chúng; Từ cái chết, tôi sẽ phục hồi chúng." Ô-sê 13:14

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY