OBITUARY

Hung Van Nguyen

June 15, 1941January 16, 2022
Obituary of Hung Van Nguyen
CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến qúy bà con thân bằng quyến thuộc cùng các bạn hữu xa gần: Cha, Anh, Chú, Cậu, Ông Nội và Ông Ngoại của chúng tôi là: Phật Tử: Ông NGUYỄN VĂN HÙNG Pháp Danh: MINH HIẾU Sanh Ngày 15 Tháng 06 Năm 1941 – Tại Thừa Thiên, Huế, Việt Nam. Từ Trần Ngày 16 Tháng 1 Năm 2022 ( Nhằm Ngày 14 Tháng 12 Năm 2021 Âm Lịch) Tại Houston, Texas, TANG LỄ CỬ HÀNH TẠI NHÀ QUÀN VĨNH CỬU – CHAPEL of ETERNAL PEACE at FOREST PARK 2454 S Dairy Ashford Rd. Houston, Texas. 77077 281-531-8180 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỂ Thứ Bảy Ngày 29 Tháng 1 Năm 2022 : - Thăm viếng từ 4:00 pm đến 7:00 pm - Lúc 2:00 pm: Lễ Nhập Liệm – Thọ Tang - Lúc 5:00 pm: Lễ Tịch Diện – Tiến Linh Chủ Nhật Ngày 30 Tháng 1 Năm 2022 : - Thăm viếng từ 11:00 am đến 5:00 pm - Lúc 11:00 am: Lễ Tịch Diện – Tiến Linh - Lúc 4:00 pm: Lễ Tịch Diện – Tiến Linh Thứ Hai Ngày 31 Tháng 1 Năm 2022 : - Lúc 10:00 am: Cúng Ngọ - Tiến Linh - Lúc 10:45 am: Phát Biểu, Cảm Tạ và Thăm Viếng Cuối Cùng - Lúc 11:15 am: Lễ Di Quan – Hỏa Táng TANG GIA ĐỒNG KHÁP BÁO Trưởng Nử: Nguyễn Diễm Trang – Chồng: Chung Đức Mạnh và các con Thứ Nử: Nguyễn Diễm Thu – Chồng: Trần Huy Lương và các con Trưởng Nam: Nguyễn Anh Thy – Vợ: Trần Ngọc Trà My và các con Thứ Nam: Nguyễn Anh Thuần – Vợ: Nguyễn Khắc Tuyết Ngọc và các con Thứ Nam: Nguyễn Anh Tâm – Vợ; Lê Thị Kiều Mỹ Linh và con Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu nhất tâm trợ duyên cầu nguyện cho hương linh: Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, pháp danh: MINH HIẾU sớm được vãng sanh về miền Tịnh Độ Cáo Phó này thay thế thiệp tang ~~~~~~~***Xin Miễn Phúng Điếu***~~~~~~~

Show your support

Past Services

Saturday, January 29, 2022

Visitation

Sunday, January 30, 2022

Visitation

Monday, January 31, 2022

Funeral Service