OBITUARY

Jennifer Nguyen

February 20, 1966January 9, 2021

Jennifer Nguyễn Thanh Thủy được Chúa gọi về ngày 9 tháng Giêng, năm 2021 tại Houston, Texas, hửơng dương 54 tuổi. Thủy sinh ngày 20 tháng Hai, Năm 1966 tại Biên Hòa, Việt Nam. Thủy là thứ nữ của Ông Nguyễn Khương Hòa và Bà Trần Huỳnh Hoa. Thủy lập gia đình với Anh Ngô Minh Sơn được 30 năm và có 2 người con. Trưởng Nam Mike Ngô và Trưởng Nữ Stephanie Ngô . Thủy hành nghề thẩm mỹ. Thủy đã tin nhận Chúa và là thành viên của Hội Thánh Tin Lành Baptist Liên Hiệp Houston và Hội Thánh Tin Lành Kirkwood.

Sự ra đi của Thủy đã để lại những người thân yêu: Cha Nguyễn Khương Hòa, Mẹ Trần Huỳnh Hoa, Chồng Ngô Minh Sơn, con trai Mike Ngô Minh Thanh, con gái Stephanie Ngô Thủy Tiên và những anh chị em: Chị Nguyễn Thanh Vân, Chị Nguyễn Thanh Tuyền, Anh Nguyễn Khương Thịnh, Em Nguyễn Khương Thảo, Em Nguyễn Khương Hoàng, và Em Nguyễn Khương Trọng.

Thăm Viếng: Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 9:00 a.m. - 8:00 p.m. và Thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 8:00 a.m. - 12:00 p.m. Cầu Nguyện Phát Tang: Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 6:30 p.m. Cầu Nguyện An Táng: Thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 10:30 a.m. Hạ Huyệt: Thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 12:00 p.m.

Nhà Quàn Vĩnh Cửu Chapel of Eternal Peace at Forest Park 2454 S Dairy Ashford Rd Houston, TX 77077

Services

21 January

Thăm Viếng - Visitation

9:00 am - 8:00 pm

Chapel of Eternal Peace at Forest Park

2454 S. Dairy Ashford
Houston, Texas 77077

22 January

Funeral Service

10:30 am - 11:30 am

Chapel of Eternal Peace at Forest Park

2454 S Dairy Ashford
Houston, TX 77077

22 January

Lễ Cầu Siêu, Di Quan và An Táng / Funeral Service

10:30 am - 11:30 am

Chapel of Eternal Peace at Forest Park

2454 S. Dairy Ashford
Houston, Texas 77077

22 January

An Táng / Burial

11:30 am

Forest Park Westheimer Cemetery

12800 Westheimer Rd
Houston, Texas 77077

22 January

Graveside Service

11:45 am - 12:30 pm

Forest Park Westheimer Cemetery

12800 Westheimer Road
Houston, TX 77077

Memories

Jennifer Nguyen

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Christine Jones

January 20, 2021

Chi Thuy, I will remember you as the sweetest and happiest person for you always carry a great big smile and a jolly spirit when I see you. The laughter you bring to each and every one of the conversations that we ever shared are some of the fondest memories. You will be missed. Until then, we will one day meet again in heaven. May the Lord comfort your children & your family. In Christ Jesus,
RicLanchiJones