OBITUARY

NGUYỄN VĂN BẢY

December 25, 1925May 29, 2016
Play Tribute Movie

CHƯƠNG TRÌNH LỄ NHẬP QUAN & PHÁT TANG

Thứ Năm, ngày 02/06/2016 (tức ngày 27/04/ Bính Thân) 10:00am - 10:30am: Nhập Mạch & Tụng kinh Cầu siêu 10:30am - 11:00am: Phát Tang & Cúng cơm Hương linh 11:00am - 5:00pm: Thăm viếng 5:00pm - 6:00pm: Tụng Kinh Cầu siêu 6:00pm - 8:00pm: Thăm viếng

Thứ Sáu, ngày 03/06/2016 (tức ngày 28/04/ Bính Thân) 10:00am - 10:30am: Tụng kinh Cầu siêu 10:30am - 11:00am: Cúng cơm Hương linh 11:00am - 5:00pm: Thăm viếng 5:00pm - 6:00pm: Tụng Kinh Cầu siêu 6:00pm - 8:00pm: Thăm viếng

LỄ DI QUAN & HỎA TÁNG

Thứ Bảy, ngày 04/06/2016 (tức ngày 29/04/ Bính Thân) 9:30am - 10:00am: Tụng kinh Cầu siêu 10:00am - 10:30am: Cúng cơm Hương linh 11:00am - 12:00pm: Di quan & Hỏa táng

Services

  • Visitation

    Thursday, June 2, 2016

  • Visitation

    Friday, June 3, 2016

  • Funeral Service

    Saturday, June 4, 2016

Memories

NGUYỄN VĂN BẢY

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY