OBITUARY

Pham Quang Ân

October 5, 1931February 7, 2019

In Remembrance

Phạm Quang Ân, 87 years old, of Houston, Texas was born on October 5th, 1931 in Nhượng Bạn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam. He left this world to be with the Lord on Thursday, February 7th, 2019 at 1:27 PM.

He is preceded in death by his father, Phạm Huyền; mother, Phạm Thị Xanh; sisters, Phạm Thị Cháu and Phạm Thị Ái, brothers Phạm Ngọc and Phạm Thăng Thiên. He is survived by his wife, Nguyễn Thị Tình of Houston, TX; daughter, Phạm Bạch Tuyết and husband Nguyễn Văn Tâm of Houston, TX; son, Phạm Anh Dũng and wife Lê Thùy Trinh of North Potomac, MD; daughter, Phạm Bạch Nguyệt of Houston, TX; daughter, Phạm Bạch Mai and husband Peter Kupersmith of Doylestown, PA; son, Rev. Phạm Quang Phong of Lakeview, MI; son, Phạm Quang Cảnh and wife Nguyễn Thu Liễu of Lumberton, TX; son, Phạm Quang Huy and wife Đỗ Thu Hà of Spring, TX; son, Phạm Quang Hoàng of Cypress, TX; son, Phạm Quang Vinh and wife Nguyễn Thái Vi of Ann Arbor, MI; son, Phạm Lạc Việt of Houston, TX; sister, Phạm Thị Hiền of Houston, TX; sister-in-law, Đỗ Thị Phi Phượng of Sài Gòn, Việt Nam; brother, Phạm Văn Định and wife Nguyễn Thị Kỳ of Honolulu, HI; brother, Phạm Thanh Tịnh and wife Nguyễn Thị Thành of Hilo, HI; twenty grandchildren, five great-grandchildren and numerous nieces, nephews, other relatives and friends.

CÁO PHÓ

Cậy trông vào tình thương hải hà của Chúa Kitô, Tang Quyến chúng tôi xin kính báo đến gia tộc nội, ngoại, cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại và Ông Cố chúng tôi là:

PHÊRÔ PHẠM QUANG ÂN Sinh ngày 5 tháng 10 năm 1931 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam Đã được Chúa gọi về lúc 1 giờ 27 chiều ngày 7 tháng 2 năm 2019 tại Houston, Texas Hưởng Thọ 87 tuổi Linh cửu được quàn tại Brookside Funeral Home-Champions, 3410 FM 1960, Houston, TX 77068

Tang Gia Đồng Kính Báo

Vợ: Bà quả phụ Phạm Quang Ân, nhũ danh Nguyễn Thị Tình Trưởng Nữ: Phạm Bạch Tuyết, chồng Nguyễn Văn Tâm, các con và các cháu Trưởng Nam: Phạm Anh Dũng, vợ Lê Thùy Trinh và con Thứ Nữ: Phạm Bạch Nguyệt, các con và các cháu Thứ Nữ: Phạm Bạch Mai, chồng Peter Kupersmith và các con Thứ Nam: Linh mục Anrê Phạm Quang Phong Thứ Nam: Phạm Quang Cảnh, vợ Nguyễn Thu Liễu và các con Thứ Nam: Phạm Quang Huy, vợ Đỗ Thu Hà và các con Thứ Nam: Phạm Quang Hoàng và các con Thứ Nam: Phạm Quang Vinh, vợ Nguyễn Thái Vi và các con Thứ Nam: Phạm Lạc Việt Cháu Đích Tôn: Phạm Quốc Matthew Chị: Phạm Thị Cháu (quá cố), chồng Trần Chức (quá cố), các con và các cháu chắt Em: Phạm Thị Ái (quá cố), chồng Trần Chắt (quá cố), các con và các cháu Em: Phạm Thị Hiền, chồng Trần Ngọc (quá cố), các con và các cháu Em: Phạm Ngọc (quá cố), vợ Nguyễn Thị Đức (quá cố), các con và các cháu Em: Phạm Thăng Thiên (quá cố), vợ Đỗ Thị Phi Phượng, các con và các cháu Em: Phạm Văn Định, vợ Nguyễn Thị Kỳ, các con và các cháu Em: Phạm Thanh Tịnh, vợ Nguyễn Thị Thành, các con và các cháu

Xin Miễn Phúng Điếu

Chương Trình Tang Lễ Cụ Cố Phêrô Phạm Quang Ân

Thứ Năm ngày 14 tháng 2 năm 2019 • 6:00 PM – 7:00 PM Nghi thức làm Phép Xác và Phát Tang tại nhà quàn Brookside Funeral Home – Champions • 7:00 PM – 9:00 PM Thăm Viếng và Cầu Nguyện

Thứ Sáu ngày 15 tháng 2 năm 2019 • 3:00 PM – 4:00 PM Thánh lễ cầu Bình An tại Nguyện Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang • 5:00 PM – 8:00 PM Thăm Viếng và Cầu Nguyện tại nhà quàn Brookside Funeral Home – Champions • 8:00 PM – 9:00 PM Cầu Nguyện Canh Thức

Thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019 • 10:30 AM Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Sau thánh lễ linh cửu sẽ được tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Earthman Resthaven Funeral Home & Cemetery Sau nghi thức tiễn đưa tại nghĩa trang, kính mời mọi người dùng cơm trưa với gia đình tại hội trường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Tang Gia đồng kính báo Bà quả phụ Phạm Quang Ân

Xin miễn phúng điếu

Địa Chỉ Nhà quàn Brookside Funeral Home – Champions • 3410 FM 1960, Houston, TX 77068

Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang • 12320 Old Foltin Road, Houston, TX 77086

Nghĩa trang Earthman Resthaven Funeral Home & Cemetery • 13102 North Freeway (I-45), Houston, TX 77060

Services

  • Blessing of the Body and Blessing of Mourning Garments Thursday, February 14, 2019
  • Visitation and Prayers Thursday, February 14, 2019
  • Mass for Peace and Hope at Our Lady of La Vang Chapel Friday, February 15, 2019
  • Visitation and Prayers Friday, February 15, 2019
  • Mass of Christian Burial Saturday, February 16, 2019
  • Committal Service Saturday, February 16, 2019
REMEMBERING

Pham Quang Ân

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Julie Do

February 14, 2019

Julie Do

February 14, 2019

CANH PHAM

February 13, 2019

Dzung Pham

February 13, 2019

Dzung Pham

February 13, 2019

Dzung Pham

February 13, 2019

CANH PHAM

February 13, 2019

Huy Pham

February 13, 2019

Huy Pham

February 13, 2019

CANH PHAM

February 13, 2019

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY