OBITUARY

Phi T Minh

December 25, 1935March 24, 2018
Play Tribute Movie

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng tôi xin kính báo đến quý mục sư, cộng đồng dân Chúa ở Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại West Houston cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần là Mẹ, Bà nội và Bà ngoại của chúng tôi là bà:

Phi Thị Minh

Đã được Chúa gọi về lúc 2:15 chiều ngày thứ Bảy 24 tháng 3 năm 2018

Linh cữu được quàn tại:

Chapel of Eternal Peace at Forest Park 2454 S Dairy Ashford, Houston, TX 77077 281-531-8180

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương trình thăm viếng, phát tang, giờ cầu nguyện và tưởng niệm tại Nhà quàn Chapel of Eternal Peace at Forest Park:

Lễ Phát Tang - Thứ Bảy ngày 31 tháng 3 lúc 11 giờ sáng.

Viếng Linh Cữu - Thứ Bảy ngày 31 tháng 3 từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối và Chúa Nhật ngày 1 tháng 4 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Lễ Tưởng Niệm - Chúa Nhật ngày 1 tháng 4 lúc 3:30 chiều. Lễ Di Quan - Thứ Hai ngày 2 tháng 4 lúc 8 giờ sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ An Táng tại nghĩa trang Cook- Walden Capital Funeral Home & Cemetery ở Austin thứ Hai ngày 2 tháng 4 lúc 2 giờ chiều tại nghĩa trang: Cook- Walden Capital Funeral Home & Cemetery 14501 North IH - 35 Pflugerville, TX 78660

********Tang gia đồng kính báo********

Mọi phúng điếu xin gởi về: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại West Houston 1907 S Dairy Ashford Rd, Houston, TX 77077

Services

  • Visitation Saturday, March 31, 2018
  • Visitation Sunday, April 1, 2018
  • Memorial Service Sunday, April 1, 2018
  • Funeral Service Monday, April 2, 2018
  • Interment Monday, April 2, 2018
REMEMBERING

Phi T Minh

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY