×

Chapel of Eternal Peace at Forest Park

2454 S Dairy Ashford, Houston, TX

OBITUARY

Tam Van Bui

June 24, 1947May 16, 2020
Play Tribute Movie

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi trân trọng kính báo cùng thân bang quyến thuộc và bạn hữu xa gần: Chồng, Cha Ông Ngoại, của chúng tôi là

Ông Bùi Văn Tám PD Giải Thoát Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1947 - Đinh Hợi Đã tạ vào lúc 12:45 sang ngày 16 tháng 05 năm 2020 nhằm ngày 24 tháng 04 âm lịch tại Houston Texas Hưởng thọ 74 tuổi

Linh cửu được quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu 2454 S. Dairy Ashford Houston, TX, 77077 Điện thoại (281) 531 - 8180

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020 10:00AM - 11:30AM Lễ nhập quan và phát tang 11:30AM - 8:00PM Thăm viếng 4:00PM - 5:00PM Lễ cầu siêu 5:00PM - 6:00PM Các hội đoàn, TTHN 6:00PM - 7:00PM Tăng Thân Hoa Vô Ưu 7:00PM - 8:00PM Gia đình Giuse, và bạn bè thân hữu

Thứ bảy ngày 23 tháng năm 2020 10:00AM Lễ cầu siêu và hổa táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO Vợ bà quả phụ - Lê Ngọc Sương Trưởng nữ - Bùi Lê Khánh Thy, chồng và các con Út nữ - Bùi Lê Khánh Trâm

CÁO PHÓ NÁY XIN THAY THẾ THIỆP TANG Xin mien phúng điều và vòng hoa TRÂN TRỌNG

Services

  • Lễ Nhập Liệm và Phát Tang - Casketing Ceremony

    Friday, May 22, 2020

  • Thăm Viếng - Visitation

    Friday, May 22, 2020

  • Lễ Di Quan và Hỏa Táng - Funeral Service and Cremation

    Saturday, May 23, 2020

Memories

Tam Van Bui

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Learn more about the Bui name

VISIT ANCESTRY.COM