OBITUARY

Thang Cao Le

June 13, 1932January 8, 2021
Play Tribute Movie

Ông: Lê Cao Thăng (pháp danh: Đồng Toàn) Ngày sinh: 13 tháng6 năm 1932 - Nhâm Thân - 89 tuổi Mất lúc: 1 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 1, 2021 Dương Lịch (Âm Lịch 25 tháng 11, 2020) Vợ / Quả Phụ: Nguyễn Thị Hồng Hoa (pháp danh: Diệu Ngộ)

Gia Đình Trưởng Nam: Lê Thành Lộc (pháp danh: Đồng Phước) (Dâu) Võ Lê Hồng Châu (pháp danh: Diệu Ngọc) (cháu nội gái) Lê Trúc Quỳnh Katrina (pháp danh: Diệu Hương) (cháu nội gái) Lê Minh Thy Alyssa (pháp danh: Diệu Bảo) (cháu đích tôn) Lê Anh Luân Ethan (pháp danh: Đồng Pháp)

Trưởng Nữ: Lê Thị Hồng Phượng (pháp danh: Diệu Hoàng) (Rể) Bryan Hutton

Thử Nam: Lê Thành Khương (pháp danh: Đồng Ninh) (Dâu) Diệp Thị Thũy Tiên (pháp danh: Lệ Lộc) (cháu nội gái) Lê Diệp Hân Nhi (pháp danh: Diệu Thảo)

Thứ Nam: Lê Thành Phúc (pháp danh: Đồng Châu) (Dâu) Đỗ Thụy Minh Phương (pháp danh: Diệu Thước) (cháu nội gái) Đỗ Minh Thảo Lianne (pháp danh: Mỹ Liên) (cháu nội gái) Lê Mỹ Tâm Kaitlyn (pháp danh: Mỹ Phượng) (cháu nội trai) Lê Cao Phi Oliver (pháp danh: Đồng Tâm)

Thứ Nam: Lê Thành Sơn (Dâu) Phạm Ngọc Tuyết Trinh (châu nội trai) Lê Anh Khang Kayden

His funeral service will be Live stream

Services

 • Visitation

  Monday, January 18, 2021

 • Funeral Service

  Monday, January 18, 2021

  VIEW VIDEO

 • Witness Cremation

  Monday, January 18, 2021

Memories

Thang Cao Le

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY