OBITUARY

Thanh Dang Nguyen

August 1, 1932April 22, 2021
Play Tribute Movie

Cáo Phó

Trong niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, gia đình chúng con kính báo đến quý linh mục, quý thân tộc nội ngoại, và thân hữu xa gần, người thân yêu của chúng con là:

Ông Phaolô NGUYỄN ĐĂNG THÀNH

Sinh ngày 01 tháng 08 năm 1932 tại Việt Nam. Đã được Chúa gọi về lúc 1:04 chiều ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại Sugarland, Texas.

Hưởng thọ 89 tuổi

LINH CỮU QUÀN TẠI Nhà Quàn Vĩnh Cửu 2454 S. Dairy Ashford Rd, Houston, TX 77077 Điện thoại: (281) 531-8180

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG, THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN ❖ Cầu Nguyện và Nghi Thức Phát Tang / Rosary Thứ Năm 29 - 04 - 2021: 6 giờ tối / Thursday 04 - 29 - 2021: 6pm ❖ Thăm Viếng / Visitation ❖ Thứ Năm 29 - 04 - 2021: 3 giờ chiều đến 8 giờ tối ❖ Thursday 04 - 29 - 2021: 3pm to 8 pm ❖ Thứ Sáu 30 - 04 - 2021: 10 giờ sáng đến 8 giờ tối ❖ Friday 04 - 30 - 2021: 10 am to 8pm ❖ Thánh Lễ An Táng / Funeral Mass 9 giờ sáng Thứ Bảy 01 - 05 - 2021 / Saturday 05 - 01- 2021: 9am Thánh Đường Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể / Christ The Incarnate Word Church 8503 S. Kirkwood Rd, Houston, TX 77077 / 281 - 495 - 8133

❖ An Táng / Interment Tại Nghĩa Trang Forester Park Westheimer 12800 Westheimer Rd, Houston, TX 77077 / 281 - 49 - 2330

Tang Gia Đồng Kính Báo Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu

GIA ĐÌNH TANG QUYẾN Vợ: Bà Quả Phụ NGUYỄN ĐĂNG THÀNH Nhũ Danh TRẦN THỊ THÁI Trưởng Nam: NGUYỄN ĐĂNG THUẬN vợ PHẠM THỊ KIM TUYỀN và các con Thứ Nam: NGUYỄN ĐĂNG THẢO vợ PHAN MỘNG ĐÀI và các con Thứ Nam: NGUYỄN ĐĂNG THANH, vợ NGUYỄN KIM DUNG và các con Thứ Nam: NGUYỄN ĐĂNG THAO vợ NGUYỄN YURIKO LILY và các con Trưởng Nữ: NGUYỄN THỊ THANH THUỶ chồng NGUYỄN CHÍ TRUNG và các con

Services

 • Visitation

  Thursday, April 29, 2021

 • Visitation

  Friday, April 30, 2021

 • Funeral Service

  Saturday, May 1, 2021

 • Graveside Service

  Saturday, May 1, 2021

Memories

Thanh Dang Nguyen

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

60th anniversary celebration

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

Father and Son

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

Christmas 2019

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

December 31st 1960

FROM THE FAMILY

We celebrated Thanh’s first communion in 1974.

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

60th anniversary celebration

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

Father and Son

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

Christmas 2019

FROM THE FAMILY

60th Anniversary

FROM THE FAMILY

December 31st 1960

FROM THE FAMILY

We celebrated Thanh’s first communion in 1974.