×

Brookside Funeral Home-Cypress Creek

9149 Highway 6 North, Houston, TX

OBITUARY

Yen Pham Le

November 15, 1940January 5, 2020
Play Tribute Movie

Bà Quả Phụ Lê Hồng Dương, nhũ danh Phạm thị Hồng-Yến, sinh ngày 15 tháng 11, năm 1938, tại tỉnh Bắc Ninh, thị trấn Ninh Giang, Việt Nam. Cụ thân sinh là ông Phạm văn Tuy, trưởng ty y-tế của Ninh Giang, và mẹ thân sinh là bà Phạm thị Nhàn. Vì người chị cả và hai anh mất sớm, bà Yến thành chị cả của gia đình với năm người em.

Năm 1954 bà Yến cùng với mẹ và ba người em út bỏ quê hương ngoài bắc và di cư vào nam để tránh cộng sản. Bà là học sinh trường Nguyễn bá Tòng, Sài Gòn, từ năm 1954 cho đến khi kết hôn năm 1957 với ông Lê Hồng Dương là giáo sư toán. Khi mẹ qua đời năm 1962, bà Yến cùng với chồng vừa quán xuyến gia đình vừa thay mẹ nuôi nấng ba em nhỏ. Bà Yến lúc nào cũng khuyến khích và cố gắng lo cho đàn em và đàn con có một nền tảng học vấn vững chắc và một tương lai ổn định trong bất cứ hoàn cảnh dù khó khăn thế nào.

Năm 1975, bà Yến với tài chánh gia đình giới hạn, nhờ ơn Chúa, đã xoay sở và mang gia đình, vợ chồng và sáu con, chạy thoát ác mộng Cộng Sản và định cư ở Hoa Kỳ, đầu tiên ở tỉnh Seymour, Connecticut, rồi sau dọn về Houston, Texas năm 1978. Bà Yến và chồng làm đủ những công việc gian nan với Anh ngữ giới hạn để giúp sáu người con lên học đại học. Bà Yến đã tự đi học những lớp điện tử trong đại học để có thể làm cho Compaq cho đến năm 2002 trước khi về hưu.

Bà Yến là người vợ, người mẹ, người chị đầy nghị lực, sức sống, can đảm, kiên trì, chịu đựng, không quản ngại những khó khăn khi người thân cần giúp đỡ. Sáu người con và gia đình giờ đây có sự nghiệp là cũng nhờ bà Yến thúc đẩy và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Khi một cô em phải trải qua thời kỳ nguy cập trị liệu phóng xạ và thuốc hóa học cho ung thư , bà Yến đã chăm sóc và lo cho cô em hằng ngày tranh đấu với những dị ứng của trị liệu, với sự chán nản, tuyệt vọng, kiệt sức, nhờ đó cô em đã không bỏ cuộc để giờ đây đang sống khỏe mạnh và bình thường.

Bà Yến đã được Chúa gọi về ngày mồng 2 tháng 1, năm 2020, và để lại hai cô em, sáu người con, ba con rể, hai con dâu, mười sáu người cháu, hai cháu dâu, và rất nhiều bà con thương mến và thân hữu xa gần ở tiểu bang Texas và California.

Mrs. Lê Hồng Dương, with maiden name Phạm Thị Hồng-Yến, was born on November 15, 1938, in Bắc Ninh Province, Ninh Giang Town, Vietnam. Her father was Mr. Phạm Văn Tuy, head of Ninh Giang hospital, and her mother was Phạm Thị Nhàn. With her early-deceased older sister and two older brothers, Mrs. Yến became the eldest sister of the family with the remaining five younger siblings.

In 1954, Mrs. Yến at 16 with her mother and three youngest siblings left her birthplace in the North and emigrated to the South running away from the Communists. She was a student at Nguyễn Bá Tòng High School from 1954 until she was married in 1957 to Mr. Lê Hồng Dương, professor in mathematics. When her mother passed away in 1962, Mrs. Yến at 24 together with her husband managed to raise their own family while at the same time raising her three siblings in place of their mother. Mrs. Yến always encouraged her brother and sisters and her children to have a solid education and provided them a secure future despite a challenging and difficult war time and family situation.

In 1975, Mrs. Yến with limited family resources but with God’s grace, managed to bring the whole family of eight to escape communist Vietnam and settled in the US, first in the town of Seymour, Connecticut, then later moved to Houston, Texas in 1978. Mrs. Yến and her husband with limited English worked hard on different jobs to make ends meet and supported their six children going through college. She took electronic classes in college to work for Compaq until 2002 when she retired.

Mrs. Yến was wife, mother, sister that was always full of energy, vitality, courage, perseverance, endurance, and always stepped up to hardship and challenges when someone needed her help. Her six children and their families are where they are today thanks to Mrs. Yến's encouragement and mental as well as material support. When a sister went through a critical period of radiation therapy and chemotherapy for a terminal cancer, Mrs. Yến supported and cared for her on a daily basis as the sister fought severe side effects, depression, giving up, mental and physical exhaustion, so that the sister did not give up the treatment. The sister is now living a healthy and normal life thanks to Mrs. Yến’s tenacity.

Mrs. Yến was called home by our Lord Jesus on January 2, 2020 and was survived by two younger sisters, her six children, three sons-in-law, two daughters-in-law, sixteen grandchildren, two granddaughters-in-law, and many beloved relatives and friends in Texas and California.

Services

  • Visitation Thursday, January 16, 2020
  • Visitation Friday, January 17, 2020
  • Mass of Christian Burial Saturday, January 18, 2020
  • Committal Service Saturday, January 18, 2020

Memories

Yen Pham Le

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Hung Le

January 13, 2020

Hung Le

January 11, 2020

Hung Le

January 11, 2020

Hung Le

January 11, 2020

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY