OBITUARY

Hai Thi Tran

December 31, 1930January 7, 2019
Play Tribute Movie

CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộcvà bằng hữu. Vợ, chị, mẹ, dì, cô, thím, bà, bà cố của chúng tôi là Bà Trần Thị Hai Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1930 tại An Giang, Việt Nam. Đã từ trần lúc 3 giờ 27 phút trưa ngày 7 tháng 1 năm 2019 tại Medical City Dallas Hospital, Texas. HƯỞNG THỌ 89 TUỔI Linh cữu được quàn tại: Sparkman Funeral Home and Cremation Services 1029 South Greenville Ave, Richardson, TX 75081 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ : Thứsáungày 18 tháng 1 năm 2019. 11:00 – 2:00 Lễ Nhập Liệm. 3:00 – 6:30 Thăm viếng. 6:30 – 8:00 Lễ Tịch Điện Cầu Siêu.

Chủ nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019. 11:00 – 2:00 Thăm viếng. 2:00 – 5:00 Lễ Khiển Điện, Di Quan và Nhập Huyệt. TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Lăng Nàm.

Các Con : Lăng Thị Cà, Lăng Thị Tiếm, Lăng Thị Kim Xinh Lăng Phước Sanh, Lăng Thị Bạch Tuyết, Lăng Thị Tuyết Mai Lăng Thế Phương, Lăng Thị Tuyết Lang, Lăng Thị Tuyết Nga Lăng Phú Cường, Lăng Phước Sang. CÁO PHÓ NẦY THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

OBITUARY With endless love and remembrance we sadly inform that Our Wife, Sister, Mother, Aunt, Grandma, Great Grandma Mrs. Hai Thi Tran Born on December 31st 1930 in An Giang, Vietnam. Passed away peacefully on January 7th, 2019 in Medial City Dallas Hospital, Texas. At the age of 89 years old. Funeral service will be held at : Sparkman Funeral Home and Cremation Services 1029 South Greenville Ave, Richardson, TX 75081 Service will be held on: Friday January 18th 2019. 11:00– 2:00 Praying Service. 3:00– 6:30 Viewing Service. 6:30– 8:00 Praying Service. Sunday January 20th 2019. 11:00– 2:00 Viewing Service. 2:00– 5:00 Funeral Service. Hai Tran will be lovingly remembered by : Her husband : Nam Lang. Sons: Sanh Phuoc Lang, Phuong The Lang, Cuong Phu Lang, Steve Lang. Daughters: Ca Lang, Tiem Lang, Xinh Lang, Tuyet Le, Mai Le, Lang Lang and Nga Lang. FAMILY WON’T ACCEPT DONATION – THANK YOU

Services

PREVIOUS SERVICES:

  • Prayer Service Friday, January 18, 2019
  • Viewing Friday, January 18, 2019
  • Prayer Service Friday, January 18, 2019
  • Viewing Sunday, January 20, 2019
  • Funeral Service Sunday, January 20, 2019

OTHER SERVICES:

  • Committal Service
REMEMBERING

Hai Thi Tran

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Biography

Hai Thi Tran, nicknamed "Mui", was born in An Giang, Vietnam on December 31, 1930 to Quyen Van Tran and Loi Thi Nguyen. She was raised alongside one younger brother and two younger sisters in Rach Gua village on the outskirts of Long Xuyen City, An Giang Province. In 1950, she fell in love with Mr. Nam Lang and they got married. Two years later, they had their first daughter, Ca Lang. Soon after, she had two more daughters and her first son, Sanh Phuoc Lang. In 1960, the whole family moved to another village called Nui Sap, Hue Duc in An Giang Province and opened their first business. In Nui Sap, she had four more daughters and three more sons, totaling seven daughters and four sons. During the communist regime in the 1980's, she helped six of her children escape from Vietnam to the United States of America. Finally in 1992, she and her entire family reunited in California. In 2006, she moved to Garland, Texas where her children cared for her at home. She would peacefully pass away surrounded by her beloved family at Medical City Dallas Hospital on January 7, 2019.