OBITUARY

Van Thi Nguyen

February 14, 1911April 18, 2019
Play Tribute Movie

CÁO PHÓ

Trong niềm tin hy vọng vào Chúa Phục Sinh, gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin đến thân bằng quyến thuộc cùng quý vị:

Cụ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Vân Hưởng Đại thọ 108 tuổi

Đã được Chúa gọi về lúc 12:30 giờ chiều, ngày 18 tháng 4, năm 2019, tại nhà thương Methodist Richardson Medical Center, thành phố Richardson, Texas. Tang Gia đồng kính báo:

Trưởng Nam: Bà quả phụ Đinh Quang Vọng Trưởng Nữ: Đinh Thị Mỹ Dung, chồng và các con Cháu Nội: Đinh Thị Khánh Linh, chồng và các con Cháu Nội: Đinh Thị Thu Thủy, chồng và các con Cháu Nôị: Đinh Ngọc Hồng Diễm Chaú Đích Tôn: Đinh Quang Hạnh, vợ và con Chaú Nội: Đinh Hạnh Kim Cháu Ngoại: Trần Trọng Lương Thiện, vợ và các con Cháu Ngoại: Trần Lương Tâm, vợ và các con Cháu Ngoại: Trần Lương Danh và con Cháu Ngoại: Trần Mỹ Quyên, chồng và con **************************************************

Thánh Lễ Đưa Chân / Vigil Mass Monday, April 22, 2019 at 7 pm Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mother of Perpetual Help Catholic Church 2121 W. Apollo Road Garland, TX 75040 (972) 414-7073

Nghi Thức Làm Phép Xác và Phát Tang Blessing of the body and mourning bands Thursday, April 25, 2019 at 4 pm Visitation / thăm viếng 3:00 pm - 8:00 pm Sparkman Funeral Home 1029 S. Greenville Avenue Richardson, TX 75081 (972) 238-7855

Thăm viếng và cầu nguyện Visitation and prayer service Friday, April 26, 2019 / 3:00 pm to 8:00 pm Sparkman Funeral Home 1029 S. Greenville Avenue Richardson, TX 75081 (972) 238-7855

Tháng Lễ An Táng / Resurrection Mass Saturday, April 27, 2019 at 8:00 am Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mother of Perpetual Help Catholic Church 2121 W. Apollo Road Garland, TX 75040 (972) 414-7073

Nghĩa Trang / Internment Sacred Heart Cemetery 3900 Rowlett Road Rowlett, TX 75088 (972) 412-0660

Services

  • Visitation Thursday, April 25, 2019
  • Visitation Friday, April 26, 2019
  • Funeral Mass Saturday, April 27, 2019
  • Interment Saturday, April 27, 2019

Memories

Van Thi Nguyen

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

100th Birthday Mass

FROM THE FAMILY

Happy 100th Birthday!

FROM THE FAMILY

Happy 100th Birthday!

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

100th Birthday Mass

FROM THE FAMILY

Happy 100th Birthday!

FROM THE FAMILY

Happy 100th Birthday!

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY