OBITUARY

Tuc Bao

July 27, 1931October 16, 2020
Play Tribute Movie

Cụ Ông Nguyễn Phước Bảo Túc chánh quán tại Gia Miêu Ngoại Trang, Thanh Hoá. Ông sinh ngày 27 tháng 7 năm 1931 tại Huế. Ông xuất thân từ một gia đình Quý Tộc thuộc giòng dõi Hoàng Gia Huế. Thân Phụ cuả Ông là Kỳ Ngoại Hầu Nguyễn Phước Vĩnh Tăng dưới thời Triều Nguyễn và là nhà báo dưới thời Pháp thuộc . Thân Mẫu cuả Ông là con gái của một Công Nương thuộc Triều Nguyễn. Ông là con Trưởng nam trong gia đình gồm 6 anh em. Ông Nguyễn Phước Bảo Túc vì hoàn cảnh thời cuộc nên gia nhập vào Binh chủng Biệt Động Quân, một trong những binh chủng hào hùng và thiện chiến nhất cuả VNCH và xa gia đình khi còn rất trẻ. Ngay cả những ngày Kỵ Giỗ hay Lễ Tết cũng hiếm khi có mặt. Sau những năm tháng miệt mài trong những trận đánh khốc liệt với địch quân cho đến năm 1967 được thuyên chuyển về Huế, Ông mới được gần gũi gia đình. Năm 1972 Ông được chuyển vể phục vụ làm Sĩ Quan Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến thuộc Sư Đoàn I Bộ Binh. Năm 1974 Ông được chỉ định làm Tuỳ Viên cho Tướng Nguyễn Văn Chuân tại bộ Tổng Tham Mưu. Năm 1975 Ông bị đi tù như bao nhiêu Sĩ Quan khác cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thời đó. Năm 1982 ra khỏi tù thì đại gia đình đều ở nước ngoài và bổn phận cuả Ông là phải thay thế Thân Phụ lo quán xuyến việc phủ thờ Tổ Tiên, Ông Bà. Tuy xa gia đình lâu năm không để ý đến Tiền Đường vậy mà từ lúc ra tù cho đến lúc nằm xuống, Ông đều lo liệu mọi việc từ Điện Thờ đến Tiền Đường một cách chu đáo và trang nghiêm. Ông qua Mỹ với gia đình theo diện HO 24 ngày 24 tháng 4 năm 1994, bắt đầu cuộc sống mới và được gần gũi với Đại Gia Đình tại San Dieg cho tới khi Ông mất.

Services

 • Casketing Ceremony - Lễ Nhập Liệm

  Sunday, October 25, 2020

  VIEW VIDEO

 • Viewing - Thăm Viếng

  Sunday, October 25, 2020

 • Prayer Service - Lễ Di Quan

  Sunday, October 25, 2020

 • Witness Cremation - Lễ Hoả Táng

  Sunday, October 25, 2020

Memories

Tuc Bao

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
Nhi Tran

October 17, 2020

Tuc Bao, my Ong Ngoai, was the most kindest and sweetest person ever. I’ll always remember him greeting me saying “Ah con chau ngoai!” every time I came over. I remember he would always invite me to eat pho or his favorite restaurant, Tim Ky. Sometimes I’d be full but I still go just to enjoy his company. He always fed me well and he made some bomb curry, spaghetti, and his special stir fried noodles. My grandpa has the heart of gold. He raised me for 21 years and he has watched me grow into a woman that I am. He is a strong and resilient person and loves to socialize with everyone. There are so many memories that I’ve had with him and it would be an essay if I wrote them all here. My favorite memory was my grandma, grandpa, and I took a little special trip to Downtown during the day. We randomly decided to buy tickets to go on a boat tour around Downtown. It was definitely a spontaneous trip. We walked around Seaport Village afterwards and all three of us got ice cream cones. Ice cream was one of my grandpa’s favorite desserts. Sometimes he’ll slide a twenty bill and would tell me “con di mua ca rem.” Oh Ong, how I miss you. Con thuong Ong nhieu lam <3

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Learn more about the Bao name

VISIT ANCESTRY.COM