OBITUARY

Vu Thi Luu

June 18, 1928January 6, 2019

Vu Thi Luu was born on June 18, 1928 and passed away on January 6, 2019.

  • FAMILY

  • Kim-Lien Thi Phan, Daughter

Services

  • Visitation Thursday, January 10, 2019
  • Funeral Mass Saturday, January 12, 2019
REMEMBERING

Vu Thi Luu

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Biography

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,

Đức Chúa Trời ở cùng Bà,

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,

và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,

Cầu cho chúng con là kẻ có tội

Khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.