OBITUARY

Yen Thi Nguyen

February 2, 1932April 16, 2014
Play Tribute Movie

Vô cùng thương tiếc

Margarita Nguyễn Thị Yên

sinh ngày 2 tháng 2, 1932 đã được Chúa gọi về ngày 16 tháng 4, 2014

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.

Amen.

Services

PREVIOUS SERVICES:

  • Visitation Thursday, April 24, 2014
  • Visitation Friday, April 25, 2014
  • Funeral Mass Saturday, April 26, 2014

PREVIOUS SERVICES:

  • Rosary, Rosary
REMEMBERING

Yen Thi Nguyen

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY

receive updates when new memories are posted

RECEIVE UPDATES

April 20, 2014

Rest in Peace Mrs. Nguyen.. God Bless your soul..

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY