OBITUARY

Phu Van Nguyen

August 10, 1936December 31, 2018
Play Tribute Movie

Phu Van Nguyen was born on August 10, 1936 and passed away on December 31, 2018 in Fountain Valley, California.

Services

  • Visitation Wednesday, January 9, 2019
  • Funeral Mass Wednesday, January 9, 2019
  • Visitation Thursday, January 10, 2019
  • Burial Thursday, January 10, 2019
REMEMBERING

Phu Van Nguyen

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Biography

Ông: Toma Nguyễn Văn Phủ
Nguyên quán: Hải Hưng-Việt Nam
Sinh ngày: 10-8-1936
Mất ngày: 31-12-2018

Ông đã lập gia đình vào 1-1-1959. Trong suốt 60 năm, ông là người chồng và là người cha mẫu mực, có trách nhiệm với gia đình và rất mực yêu thương con cái. Lúc sinh thời, ông đã từng tham gia quân lực Việt Nam Cộng hoà, cận vệ cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Những việc ông đã thực hiện trong thời gian qua không phải cho lợi ích cá nhân, nhưng tất cả là đều để lại cho con cháu mai sau. Trong tiềm thức của má, chúng con và các cháu, ông luôn để lại những hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí chúng con và các cháu.

Sau thời gian dài, do tuổi cao sức yếu, ông đã lâm bệnh nặng và đã ra đi bình an trong vòng tay của Chúa và Mẹ Maria.