OBITUARY

Youa Yang

January 13, 1961March 12, 2018
Play Tribute Movie Play Tribute Movie

Zuag Vaj yug lub 01/13/61 nyob rau lub zos noj khees nroog Moos Xais Xeev Oudomxay teb chaw Los Tsuas. Nws txiv yug nws hu ua Paj Xwm Vaj, niam hu ua Neeb Thoj. Zuag niam thiab txiv yug tau lawv 5 leej, 3 leej tub 2 leej ntxhais xws li: Nom Pov Vaj, Nkaj Tsas, Vam Muas thiab Yeeb. Nyob rau xyoo 1964 tsov rog Vietnam War tuaj lawv tsev neeg thiaj tau tsiv mus rau lub zos Lostas tau ib ntus ces Lostas tawg lawv tsev neeg thiaj tau tsiv rov qab mus nyob rau lub zos Naj Khees Xeev Oudomxay txog rau xyoo 1967 Tom qab tsis ntev lawv tsev neeg thiaj tau tsiv los nyob rau lub zos Najpem xyoo 1967 txog ntua rau xyoo 1975. Nyob rau 1975 lub teb chaws Nplog tau poob mus rau Nplog Liab. Yog li ntawd nws tsev neeg thiaj tau khiav ua neeg Thoj nam tawg rog tuaj nyob rau lub Yeej Refugee Camp Soptuang Maejarim Nan, Thailand. Zuag thiab Txawj Fwm Yaj thiaj tau los sib sau ua txij nkawm thaum lub 3/11/78. Thaum lub 9/10/1980 Zuag thiab Txawj Fwm thiaj txiav txim siab tuaj mus rau tebchaws Meskas. Nkawv tuaj mus nyob rau LA txog ntua rau lub 12/10/80. Nkawv tsev neeg thiaj tau tsiv LA los mus caum kwv tij nyob hauv Stockton xyoo 1980 los txog rau tamsim no. Zuag thiab Txawj Fwm sib yuav tau 40 lub xyoo. Nkawv muaj 9 tug me nyuam, 5 tug ntxhais 4 tug tub. Nkawv muaj 3 tug ntxhais muaj Vauv thiab 2 tug tub muaj nyab. Zuag yog ib tug niam tsev zoo. Nws hlub nws tsev neeg, kwv tij neej tsa sawv daws. Nws yog ib tug neeg ncaj ncees, nws hlub Vajtswv. Los ntawm nyiaj txiag, dag zog. Lub sijhawm nws tsis ua dab tsi, nws nyiam nyeem Vajtswv txoj lus, hu nkauj, thiab pab cov nsteeg sawv daws. Txoj hmoo tsis zoo nws tau ib tug mob cancer rau nws lub ncauj plab thaum lub 02/13/17. Nws tau tag sim neeg rau 03/12/18, thaum 6:06 sawv ntxov. Peb tsev neeg yuav nco peb niam zoo mus tag peb sim neeg.

 • PALLBEARERS

 • Kou Yang
 • Tom Yang
 • Peter Yang
 • Jonah Yang
 • Cheng Vang
 • Jeffrey Tanner

Services

PREVIOUS SERVICES:

 • Visitation Saturday, March 31, 2018
 • Visitation Sunday, April 1, 2018
 • Chapel Service Monday, April 2, 2018

OTHER SERVICES:

 • Final Resting Place
REMEMBERING

Youa Yang

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

Zuag, Ntxawm, & Txawj Fwm

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY

YES!!! We're coming to America

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY