OBITUARY

Ông Đoàn Thanh Hùng

May 23, 1949March 10, 2023

IN THE CARE OF

Peek Funeral Home

OBITUARY/ CÁO PHÓ Trong niềm tin yêu và phó thác vào Đức Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý Cộng Đoàn dân Chúa và quý thân bằng quyến thuộc Ông Joseph Đoàn Thanh Hùng Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1949, tại Huế, Việt Nam Tạ thế ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại Garden Grove, California, USA, hưởng thọ 73 tuổi VIEWING / THĂM VIẾNG & CẦU NGUYỆN ● PEEK FUNERAL HOME, Chapel #1 - 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 ● Wednesday, March 22, 2023 ○ Viewing / Thăm viếng: 9:00 AM - 8:00 PM ○ Prayer Service/ Cầu Nguyện: 2:00 PM - 3:00 PM MEMORIAL SERVICE / THÁNH LỄ AN TÁNG ● ST. COLUMBAN CATHOLIC CHURCH - 10801 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840 ● Thursday, March 23, 2023: 12:00 PM - 1:00 PM BURIAL / NƠI AN NGHỈ ● WESTMINSTER MEMORIAL PARK & MORTUARY - 14801 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 ● Thursday, March 23, 2023: After Memorial Service / Sau Thánh Lễ An Táng FAMILY/ TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO Bà Quả Phụ: Nguyễn Thị Hồng Loan Trưởng nữ: Đoàn Thị Thanh Thiên Hương Trưởng nam: Đoàn Thanh Vũ và các con cháu Thứ nam: Đoàn Thanh Hải, vợ Nguyễn Phượng và các con cháu Thứ nữ: Đoàn Thị Hồng Liên và các con cháu Thứ nữ: Đoàn Thị Hồng Christine và các con cháu Út nam: Đoàn Thanh Tuấn Thứ nữ: Đoàn Thị Hồng Vân và các con cháu Thứ nữ: Đoàn Thị Hồng Lan và chồng Trần Văn Todd Út nữ: Đoàn Thị Hồng Tina

Show your support

Past Services

Wednesday, March 22, 2023

Visitation - Thăm Viếng - Chapel #1

Wednesday, March 22, 2023

Prayer Service - Lễ Phát Tang - Cầu Nguyện - Chapel #1

Thursday, March 23, 2023

Funeral Service - Thánh Lễ - Saint Columban Catholic Church

Thursday, March 23, 2023

Graveside Service - An Táng - Westminster Memorial Park