OBITUARY

Tu Pham

October 7, 1934August 27, 2018
Play Tribute Movie

Ông Phaolô Phạm Tứ Sinh ngày 7 tháng 10 năm 1934 Tại Phát Diệm ,Việt Nam Năm 1954 di cư vào nam, sinh sống tại sài gòn Năm 1995 qua Mỹ định cư ở thành phố wichita, Kansas Đi làm ở Marriott từ năm 1995 tới năm 2009 ông nghỉ hưu, và sống tại thành phố này cho đến khi ông qua đời Ông mất ngày 27 tháng 8 năm 2018

Tu Pham passed away on August 15, 2018. He was born on February 2, 1933.

His Funeral service will be on Saturday, September 1, 2018 at Saint Anthony Roman Catholic Church, 1214 E. 2nd St., Wichita, KS 67214. The service will be an early one - AT 8AM.

Viewing/visitation at Lakeview Funeral Home on Thursday, August 30, and Friday, August 31 from approximately 4pm to 8pm.

REMEMBERING

Tu Pham

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY