OBITUARY

Sai Thi Vu

July 1, 1903August 29, 2015

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần: Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là: Cụ Bà Quả Phụ: VŨ VĂN VẬN Nhũ Danh: VŨ THỊ SÁI Pháp Danh: DIỆU TÂM Đã vĩnh biệt trần gian lúc 22 giờ 03 phút ngày 28 tháng 08 năm 2015 nhằm ngày 15 tháng 07 năm Ất Mùi (Rằm Trung Nguyên - Lễ Vu Lan) tại tư gia thuộc thành phố Arlington, Texas, Hoa Kỳ Huởng Đại Thọ 112 tuổi Linh cữu được quàn tại Moore Funeral Home and Memorial Gardens 1219 North Davis Drive, Arlington, TX 76012. ĐT: | 817-275-2711 CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG và TANG LỄ Lễ Nhập Quan và Phát Tang: Thứ Năm, ngày 03 tháng 09 năm 2015 Từ 11:00AM đến 12:00AM Thăm Viếng: Thứ Năm, ngày 03 tháng 09 năm 2015 Từ 11:00AM đến 08:00PM. Thứ Sáu, ngày 04 tháng 09 năm 2015 từ 10:00AM đến 08:00PM

Lễ Di Quan và An Táng: Lễ Động Quan: Thứ Bảy, ngày 05 tháng 09 năm 2015 vào lúc 10:00AM Lễ An Táng: Linh cữu sẽ được an táng lúc 11:30 AM tại nghĩa trang: Moore Funeral Home and Memorial Gardens 1219 North Davis Drive, Arlington, TX 76012. ĐT: | 817-275-2711 TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO Trưỡng Nam: Vũ Văn Hoán, vợ, các con, và các cháu. Thứ Nam: Vũ Văn Di, vợ, các con, và các cháu. Thứ Nữ: Vũ Thị Khi, chồng, các con, và các cháu. Thứ Nữ: Vũ Thị Khứ, chồng, các con, và các cháu. Cùng toàn thể cháu, chắt, chít trong và ngoài nuớc

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG - XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Services

  • Visitation

    Thursday, September 3, 2015

  • Visitation

    Friday, September 4, 2015

  • Funeral Service

    Saturday, September 5, 2015

Memories

Sai Thi Vu

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY

September 11, 2015

My sincere condolences to the bereaved family at this most difficult time.

Rosa Chujoy-McCollum

September 4, 2015

You will remain in our hearts.

FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY