OBITUARY

Tony Duy Nguyen

March 2, 1944February 2, 2023
Obituary of Tony Duy Nguyen
Cáo Phó Gia đình chúng tôi xin thông báo dên thân băng quyến thuộc, quý bạn hừu xa gần: Chông, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại cùa chúng tôi là: Ông Nguyễn Duy Hoài Pháp Danh: Tâm Niệm Sinh Ngày 02 Tháng 03 Năm 1944, tai Tuy Hòa, Vietnam Đã tạ thế ngày 02 Tháng 02 Năm 2023, tại Arlington, Texas, USA Trong vòng tay của Đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo Hưởng Thượng Thọ 78 Tuổi CHƯƠNG TRÌNH AN TÁNG Chủa Nhật Ngày 12 Tháng 02 Năm 2023 9AM - 10AM Lễ Phát Tang và Lễ Cầu Siêu 10AM – 2PM Thăm Viếng Linh Cữu Moore Funeral Home 1219 N Davis Drive Arlington, TX 76012 Thú Hai Ngày 13 Tháng 02 Năm 2023 9AM - 10AM Thăm Viếng Linh Cữu 10AM - 11AM Di Quan & An Táng Moore Funeral Home 1219 N Davis Drive Arlington, TX 76102 TANG GIA ĐỒNG KÍNH BẢO Vợ: Bà Dương Thị Lan Trưởng Nữ: Nguyễn Thị Kim Hoa, chồng, và con Trưởng Nam: Nguyễn Duy Tuấn, vợ và các con Thứ Nữ: Nguyễn Thị Kim Hạnh, chồng, và con Út Nam: Nguyễn Duy Tấn, vợ và các con In Loving Memory of Nguyen Duy Hoai March 2, 1944 – February 2, 2023 78 Years of Age VISITATION SCHEDULE Sunday, February 12, 2023 9AM - 10AM Blessing of the Mourning Bands & Virgil and Prayer 10AM - 2PM Viewing for Family and Friends Moore Funeral Home 1219 N Davis Drive Arlington, TX FUNERAL SERVICES Monday, February 13, 2023 9AM - 10AM Viewing for Family and Friends 10AM - 11AM Funeral Service Moore Funeral Home 1219 N Davis Drive Arlington, TX FAMILY Wife: Duong Thi Lan Daughter: Nguyen Thi Kim Hoa, husband, and child Son: Nguyen Duy Tuan, wife, and children Daughter: Nguyen Thi Kim Hanh, husband, and children Son: Nguyen Duy Tan, wife, and children XIN MIỄN VÒNG HOA và PHÚNG ĐIẾU

Show your support

Past Services

Sunday, February 12, 2023

Visitation

Monday, February 13, 2023

Funeral Service

Monday, February 13, 2023

Witness Cremation