OBITUARY

Anh Thi Bui

December 31, 1941June 8, 2021
Play Tribute Movie

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG, CẦU NGUYỆN, NGHI THỨC PHÁT TANG, & THÁNH LỄ AN TÁNG

Bà ANNA MARIA BÙI THỊ ÁNH Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1941 tại Cần Thơ, Việt Nam. Đã được Chúa gọi về ngày 08 tháng 06 năm 2021 tại Houston, Texas. Hưởng thọ 79 tuổi

LINH CỮU QUÀN TẠI Nhà Quàn Earthman Resthaven Địa chỉ: 13102 North Fwy, Houston, TX 77060 Điện thoại: 281-443-0063

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG, THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN Thứ Năm, ngày 10 tháng 06 năm 2021 – tại Nhà Thờ 6:00 pm – Thánh Lễ cầu nguyện tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Sau Thánh Lễ – Nghi thức phát tang & giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang tại Nhà Thờ

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021 – tại Nhà Nguyện 5:00 pm- 9:00 pm – Thăm viếng và cầu nguyện tại Nhà Nguyện Linh Đài Đức Mẹ La Vang 5:00 pm- 6:00 pm – Gia Đình, nhóm cầu nguyện 6:00 pm- 7:00 pm – Hội Các Bà Mẹ và Hội Legio Mariae 7:00 pm- 8:00 pm – Các Ca Đoàn 8:00 pm- 9:00 pm – Gia Đình

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 06 năm 2021 8:30 am – Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Địa Chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672 Sau Thánh Lễ An Táng, linh cữu sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại

NGHĨA TRANG EARTHMAN RESTHAVEN 13102 North Fwy, Houston, TX 77060 Điện thoại: 281-443-0063

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, đón nhận Linh Hồn Anna Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Services

 • Visitation

  Thursday, June 10, 2021

 • Visitation

  Friday, June 11, 2021

 • Mass of Christian Burial

  Saturday, June 12, 2021

 • Committal Service

  Saturday, June 12, 2021

Memories

Anh Thi Bui

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY