OBITUARY

Ngo Dinh Tran

February 12, 1930February 7, 2020
Play Tribute Movie

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỤ TRẦN ĐÌNH NGỌ ------000------

CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 2020 TANG LỄ Tang lễ tổ chức tại: Blount And Curry Funeral Home 6802 Silvermill Dr. Tampa, Florida 33635 Phone (813) 814-4444 09:00 Phát tang 09:15 - 10:30 Cầu siêu 10:45: Đọc tiểu sử của Trần Đình Ngọ 11:00: Cảm tưởng của các con 11:30: Đại diện quư hội đoàn có đôi lời phân ưu 11:45: Đại diện gia quyến có đôi lời cảm tạ 12:00: Ăn trưa và thăm viếng tới 1 giờ chiều THỨ HAI NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 2020 Lễ An Táng Lễ an táng tại nghĩa trang Hillsboro Memorial. 2323 W. Brandon Blvd vào lúc 11 giờ sáng.

Services

17 February

Graveside Service

11:00 am - 11:30 am

Hillsboro Memorial Funeral Home

2323 West Brandon Blvd
Brandon, FL 33511

PREVIOUS SERVICES:

  • Prayer Service Sunday, February 16, 2020
  • Visitation Sunday, February 16, 2020

Memories

Ngo Dinh Tran

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY